Quảng cáo online | Quảng cáo trực tuyến

Chúng tôi là ai ?

  • Thành lập 06/2009, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo và tư vấn phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp.
  • Hợp tác chiến lược với các đối tác nước ngoài để triển khai hoạt động Digital Marketing cho các khách hàng toàn cầu tại Việt Nam.
  • Đang hỗ trợ hiệu quả và quản lý ngân sách quảng cáo online cho nhiều công ty đầu ngành trong các lĩnh vực điện thoại, thể thao, ngân hàng, văn phòng…

Chúng tôi hiểu Việt Nam

  • Hiểu văn hóa và giá trị Việt Nam
  • Thấu hiểu người tiêu dùng và thị trường
  • Có quan hệ tốt với các cơ quan truyền thông, các website hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi nhìn toàn cầu

  • Hợp tác chiến lược với đối tác đa quốc gia để cung cấp cho khách hàng góc nhìn toàn cầu trong kinh doanh.
  • Tiếp cận các quy chuẩn và hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế và Web 2.0

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn quảng cáo online hiệu của hơn


Tiêu điểm