Quảng cáo online | Quảng cáo trực tuyến

Theo thông tin mới nhất từ comScore, số người dùng internet trên 15 tuổi thực hiện 2.9 triệu lượt tìm kiếm mỗi phút trong năm 2009. Tính tổng thể, thị trường tìm kiếm toàn cầu tăng 46% trong năm 2009. Không có gì ngạc nhiên khi Google tiếp tục thống trị thị trường này với 66% trong khi Bing chỉ chiếm 3%. Tuy nhiên, Bing vẫn là mạng đạt tăng trưởng mạnh nhất năm 2009 (70%) trong số 5 mạng tìm kiếm hàng đầu.

Mạng tìm kiếm của Nga – Yandex được cho là mạng tìm kiếm có mức tăng trưởng nhanh nhất trong số 10 mạng tìm kiếm trên thế giới. Yandex đạt mức tăng trưởng 90% trong năm 2009. Ngoại trừ Alibaba.com, tất cả 10 mạng tìm kiếm trong danh mục của comScore đều đạt mức tăng trưởng trong năm vừa qua.

Trên phạm vi toàn cầu, người dùng internet thực hiện trên 131 tỷ lượt tìm kiếm trong năm 2009. Cứ mỗi ngày, số người trên 15 tuổi thực hiện trên 4 tỷ lượt tìm kiếm tương ứng với khoảng 175 triệu lượt mỗi giờ và 2.9 triệu lượt tìm kiếm mỗi phút.

Cũng theo comScore, số người dung internet tại Mỹ thực hiện số lần tìm kiếm nhiều nhất trong số 10 mạng tìm kiếm hàng đầu, trong đó số người trên 15 tuổi trong năm 2009 tại Mỹ chiếm 29 tỷ lượt, Trung Quốc 13 tỷ và Nhật Bản 9 tỷ.

Comments are closed.


Tiêu điểm